הספר "שישה שבילים" ניתן להורדה בקישורים הבאים: (130 עמודים)

קובץ  PDF לכל מכשיר, 5 Mb

ספר דיגיטלי(דפדוף - Flip eBook)


Audiobook-קובץ קולי   (הספר השלם וגם הסיפורים בנפרד)


קובץ ZIP    (נפתח ל- PDF)

קובץ  ePub